Loading...
Dodáme Vám zkušené interim manažery 2018-02-23T13:03:06+00:00

V oblasti interim management (dočasné řízení) spolupracujeme se středně velkými a menšími zahraničními, ale zejména s ryze českými firmami. S klientem je vždy nejprve provedena analýza příslušného projektu. Na jejím základě je pak vyhledán vhodný a dostupný manažerský zdroj. Vybraný interim profesionál je kontraktován buď jako interim manažer nebo jako interim poradce.

Interim manažer přebírá plnou zodpovědnost za řízení, rozhodování a realizaci schválených rozhodnutí. Interim poradce poskytuje zadavatelské firmě výsledky v podobě doporučení.

Interim manažer, jako zkušený kvalifikovaný expert, pracuje většinou na ředitelské úrovni nebo na úrovni seniorního manažera, se specializací na různé oblasti řízení společnosti, například:

  • generální nebo výkonný ředitel
  • řízení lidských zdrojů
  • oblast obchodu, prodeje a řízení marketingu
  • finance, operace, výroba, logistika
  • oblast nákupu a zásobování

Všichni odborníci v oblasti interim projektů, kteří jsou klientovi doporučeni, přinášejí konkrétní odbornost, rychle se orientují v problematice a tím se minimalizuje možnost neúspěchu projektu.

Smluvní vztah je vytvořen přímo mezi společností klienta a interim manažerem.
Vyžaduje-li to charakter projektu, je možné vytvořit smluvní vztah na trojúhelníkové bázi mezi zadavatelskou firmou a poradcem, a také poradcem a interim manažerem.

Více o hlavních výhodách, cenových relacích a historii interim managementu se dozvíte zde: